Rődu tolmuvaba puhastamine

 

Torbo tolmuvaba meetod võimaldab rõdude puhastamist üha enamatel objektidel ilma kinnikatmiseta. Vajaliku liiva kogus on traditsiooniliste meetoditega võrreldes koguni 70% väiksem. See tähendab märgatavat kokkuhoidu jäätmete eemaldamiselt ja järelkoristuselt.

Väljavõte Uusimaa töökaitseringkonna kirjast (Dokumendi nr 479/49/97)

"Käesoleval ajal on töökaitsejärelevalves aktsepteeritavad töömeetodid järgmised:

Töö tehakse traditsioonilise märgliivapritsiga, kus vesi ja liiv segatakse pritsi reguleeritava düüsi abil. Sellisel juhul tuleb töö teha kindlal ja kaetud tellingul. Kasutatakse nn Torbo meetodit, mille puhul tekib märgatavalt vähem tolmu. Selle meetodi puhul segunevad vesi ja liiv eraldi mahutis massis, mis pritsitakse pindadele. Tööalusena võib selle meetodi puhul kasutada hammaslatt-tõstukit, mille töötase kaetakse kinni.“

Tagasi loetelu juurde

 

 
www.torbo-service.fiwww.torbo-service.fu